• Facebook - svarta cirkeln

© 2019 Kulturföreningen Gällivare Minoritetsspråksfestival

Tack, Kiitos, Giitu för att ni var med och gjorde festivalen fantastisk!

Datum för 2020 kommer så småningom...

minoritetsspraksfestival@gmail.com