• Facebook - svarta cirkeln

© 2019 Kulturföreningen Gällivare Minoritetsspråksfestival

Nästa års festival arrangeras 4-5 september 2020

Festivalen fokuserar på att lyfta de nationella minoritetsspråk som Gällivare är förvaltningskommun för; nordsamiska, lulesamiska, meänkieli och finska. Det gör vi genom att synliggöra språken i musik, berättande, hantverk, mat och konst samt genom att samla de kulturutövare och näringsidkare i framförallt Gällivare kommun som har en koppling till dessa språk. 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller tips!

minoritetsspraksfestival@gmail.com